Um 65% sjóða og stofnana eru í vanskilum

Staðfestir sjóðir og stofnanir

03.09.2021

Samkvæmt 3. gr laga nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá ber þeim sem bera ábyrgð á sjóði eða stofnun að senda Ríkisendurskoðun ársreikning sjóðs eða stofnunar ásamt skýrslu um hvernig fé hefur verið ráðstafað. Árlegur skilafrestur er 30. júní.

Þegar skilafrestur vegna skila á ársreikningum 2020 rann út 30. júní sl. höfðu eingöngu 275 sjóðir uppfyllt skilaskyldu sína. Um 65% sjóða og stofnana eru í vanskilum með skil á ársreikningum fyrir árið 2020. Þá má einnig geta þess að fjöldi sjóða er jafnframt í vanskilum með skil á ársreikningum fyrir eldri ár og dæmi eru um að sjóðir hafi aldrei staðið skil á ársreikningum til Ríkisendurskoðunar.

Athygli stjórnvalda hefur verið vakin á slælegum skilum og væntir Ríkisendurskoðun að þegar farið verði í heildarenduskoðun á lagaumhverfi sjóða og stofnana sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá verði gerðar ráðstafanir til að bæta skil ársreikninga.

Ríkisendurskoðun mun fyrir árslok birta útdrátt úr þeim ársreikningum sjálfseignastofnana og sjóða fyrir rekstrarárið 2020 sem borist hafa.

Mynd með frétt