Embættið

Ríkisendurskoðun

Skrifstofa ríkisendurskoðanda nefnist Ríkisendurskoðun. Hlutverk embættisins er að hafa eftirlit með rekstri og fjármálum ríkisins, að fjármunum sé ráðstafað á hagkvæman og réttmætan hátt og í samræmi við ákvarðanir Alþingis. Ríkisendurskoðandi starfar á vegum Alþingis og er trúnaðarmaður þess samkvæmt lögum nr. 46/2016, um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga. Hann er sjálfstæður og engum háður í störfum sínum.

Sjálfstæði embættisins felst í því að þótt það heyri stjórnskipulega undir Alþingi þá velur hún sjálf og skipuleggur verkefni sín. Ríkisendurskoðun er því í senn sjálfstæð gagnvart Alþingi og algerlega óháð framkvæmdarvaldinu. Að þessu leyti er staða Ríkisendurskoðunar svipuð og systurstofnana hennar í nágrannalöndunum. Hvarvetna er litið svo á að sjálfstæð staða sé forsenda þess að ríkisendurskoðanir geti sinnt hlutverki sínu.

Starfsfólk er tæplega 50 á tveimur starfsstöðvum. Aðalskrifstofa embættisins er í Bríetartúni 7 í Reykjavík en auk þess rekur embættið starfsstöð að Glerárgötu 34 Akureyri.

Brietartún 7, Reykjavík
Aðalstöðvar Ríkisendurskoðunar í Reykjavík

Glerárgata 34, Akureyri
Starfsstöð Ríkisendurskoðunar á Akureyri


Ríkisendurskoðandi

Skúli Eggert Þórðarson

Ríkisendurskoðandi er Skúli Eggert Þórðarson en hann var einróma kosinn ríkisendurskoðandi af Alþingi þann 16. apríl 2018. Ríkisendurskoðandi er kosinn til sex ára í senn.

Skúli Eggert er fæddur árið 1953 og er lögfræðingur að mennt frá Háskóla Íslands. Áður en Skúli var kosinn ríkisendurskoðandi var hann ríkisskattstjóri (2007-2018), skattrannsóknarstjóri (1993-2006) og vararíkisskattstjóri (1990-1993). Skúli er fimmti ríkisendurskoðandinn og sá fjórði frá því að Ríkisendurskoðun var færð frá framkvæmdarvaldinu undir Alþingi árið 1987.


Skipurit

Embættið skiptist upp í þrjú megin svið sem eru stjórnsýslu- og lögfræðisvið endurskoðunarsvið og tekjueftirlitssvið.

Auk þess eru þrjú stoðsvið hjá embættinu, þ.e. þróunar- og tæknisvið, mannauðssvið og skrifstofa yfirstjórnar.

Skipurit embættisins
Smelltu á mynd til að stækka


Mannauður

Hér er listi yfir starfsfólk Ríkisendurskoðunar.

Deildarstjóri
Endurskoðunarsvið
albert.olafsson@rikisendurskodun.is

Deildarstjóri
Endurskoðunarsvið
audur.gudjonsdottir@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Endurskoðunarsvið
audur.yr.johannsdottir@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Endurskoðunarsvið
alfheidur.dogg.gunnarsdottir@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Endurskoðunarsvið
asa.hulda.oddsdottir@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Stjórnsýslu- og lögfræðisvið
berglind.eyglo.jonsdottir@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Stjórnsýslu- og lögfræðisvið
berglind.glod.gardarsdottir@rikisendurskodun.is

Deildarstjóri
Endurskoðunarsvið
birgir.finnbogason@rikisendurskodun.is

Mannauðsstjóri
Mannauðssvið
birgitta.arngrimsdottir@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Skrifstofa yfirstjórnar
egill.bjarnason@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Stjórnsýslu- og lögfræðisvið
einar.orn.hedinsson@rikisendurskodun.is

Deildarstjóri
Stjórnsýslu- og lögfræðisvið
elisabet.stefansdottir@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Endurskoðunarsvið
geir.gunnlaugsson@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Stjórnsýslu- og lögfræðisvið
gestur.pall.reynisson@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Endurskoðunarsvið
gretar.bjarni.gudjonsson@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Endurskoðunarsvið
gudbjartur.ellert.jonsson@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Endurskoðunarsvið
gudbrandur.runar.leosson@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Endurskoðunarsvið
gudjon.magnusson@rikisendurskodun.is

Forstöðumaður Akureyrarskrifstofu
Akureyri
gudmundur.bjorgvin.helgason@rikisendurskodun.is

Kerfisstjóri
Þróunar- og tæknisvið
gudmundur.orri.bergthorsson@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Endurskoðunarsvið
gudrun.eggertsdottir@rikisendurskodun.is

Sviðsstjóri / Staðgengill
Stjórnsýslu- og lögfræðisvið
gudrun.jenny.jonsdottir@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Endurskoðunarsvið
gudrun.vaka.thorvaldsdottir@rikisendurskodun.is

Ræstingar / Sendill
Skrifstofa yfirstjórnar
halldora.asgeirsdottir@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Stjórnsýslu- og lögfræðisvið
haraldur.gudmundsson@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Tekjueftirlitssvið
helgi.gudmundsson@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Endurskoðunarsvið
hildur.sigurdardottir@rikisendurskodun.is

Deildarstjóri
Endurskoðunarsvið
hinrik.thor.hardarson@rikisendurskodun.is

Sviðsstjóri
Endurskoðunarsvið
ingi.kristinn.magnusson@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Endurskoðunarsvið
Ingibjorg.bergros.johannesdottir@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Skrifstofa yfirstjórnar
ingibjorg.hallbjornsdottir@rikisendurskodun.is

Deildarstjóri
Stjórnsýslu- og lögfræðisvið
jakob.gudmundur.runarsson@rikisendurskodun.is

Sviðsstjóri
Tekjueftirlitssvið
jarthrudur.hanna.johannsdottir@rikisendurskodun.is

Sviðsstjóri
Þróunar- og tæknisvið
johannes.jonsson@rikisendurskodun.is

Sviðsstjóri
Skrifstofa yfirsjórnar
jon.loftur.bjornsson@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Endurskoðunarsvið
jonas.ingi.petursson@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Stjórnsýslu- og lögfræðisvið
katrin.maria.andresdottir@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Endurskoðunarsvið
kristin.thorbjorg.jonsdottir@rikisendurskodun.is

Starfsmaður í mötuneyti
Skrifstofa yfirstjórnar
laufey.gunnarsdottir@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Stjórnsýslu- og lögfræðisvið
linda.sigurdardottir@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Stjórnsýslu- og lögfræðisvið
magnus.lyngdal.magnusson@rikisendurskodun.is

Deildarstjóri
Endurskoðunarsvið
oskar.sverrisson@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Endurskoðunarsvið
runar.bjarni.johannsson@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Stjórnsýslu- og lögfræðisvið
sigridur.kristjansdottir@rikisendurskodun.is

Ríkisendurskoðandi
Ríkisendurskoðandi
skuli.eggert.thordarson@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Endurskoðunarsvið
svafa.thora.hinriksdottir@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Endurskoðunarsvið
telma.steingrimsdottir@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur
Endurskoðunarsvið
thelma.hillers@rikisendurskodun.is

Sérfræðingur / sérverkefni
Endurskoðunarsvið
thorbjorg.gudnadottir@rikisendurskodun.is


Laus störf

Ríkisendurskoðun auglýsir laus störf á Starfatorgi en það má jafnframt senda almennar umsóknir á starf@rikisendurskodun.is. Almennar umsóknir eru geymdar í 6 mánuði.

Þrátt fyrir að eiga inni almenna umsókn hvetjum við áhugasama sérstaklega til að fylgjast með auglýstum störfum hjá okkur á Starfatorgi og senda inn umsókn fyrir það starf sem vekur áhuga.


Ársskýrslur


Alþjóðleg samskipti

Til að stuðla að því að starfsemi Ríkisendurskoðunar þróist í takt við alþjóðlegar hræringar leggur stofnunin áherslu á að eiga góð samskipti og samstarf við systurstofnanir erlendis.

Stofnunin hefur lengi tekið þátt í norrænu samstarfi ríkisendurskoðana sem og starfi Evrópu- og Alþjóðasamtaka á þessu sviði, EUROSAI og INTOSAI. Þá hefur stofnunin átt tvíhliða samskipti við ríkisendurskoðanir nokkurra landa, m.a. hefur hún myndað traust tengsl við bresku ríkisendurskoðunina, National Audit Office (NAO), og notið aðstoðar hennar í ýmsum verkefnum á undanförnum árum.

Ríkisendurskoðun tekur þátt í samstarfi um endurskoðun fjölþjóðlegra stofnana og samtaka sem Ísland á aðild að, s.s. EFTA. Aukin þátttaka Íslands í þróunarverkefnum víða um heim hefur einnig lagt þær skyldur á herðar Ríkisendurskoðunar að endurskoða þau fyrir hönd íslenskra stjórnvalda.


Ágrip af sögu embættisins

 • 1874

  Ísland fær sína fyrstu stjórnarskrá, fjárveitingarvald færist til Alþingis frá Danmörku. Embætti tveggja þingkjörinna yfirskoðunarmanna landsreikninganna stofnuð.

 • 1879

  Endurskoðun landsreikninganna gerð að sjálfstæðu verkefni sem sérstakur starfsmaður, Indriði Einarsson, annast í umboði yfirskoðunarmanna.

 • 1904

  Framkvæmdarvald flyst inn í landið. Stjórnarskrifstofu III (fjármál) í hinu nýstofnaða Stjórnarráði Íslands falið að annast endurskoðun landsreikninganna. Indriði Einarsson verður skrifstofustjóri. Yfirskoðunarmenn landsreikninganna þó áfram kosnir á Alþingi og sinna endurskoðun á vegum þingsins.

 • 1917

  Endurskoðun landsreikninganna flyst til fjármáladeildar Stjórnarráðsins (fjármálaráðuneytis).

 • 1931

  Sérstök löggjöf sett um ríkisbókhald og endurskoðun. Endurskoðunin skilin frá annarri starfsemi fjármálaráðuneytisins. Embætti aðalendurskoðanda ríkisins komið á fót og hann settur beint undir fjármálaráðherra. Jón Guðmundsson ráðinn í embættið.

 • 1943

  Björn E. Árnason tekur við af Jóni Guðmundssyni sem aðalendurskoðandi ríkisins.

 • 1949

  Einar Bjarnason tekur við af Birni E. Árnasyni sem aðalendurskoðandi ríkisins.

 • 1955

  Embættisheiti aðalendurskoðanda breytt í ríkisendurskoðanda.

 • 1969

  Ríkisendurskoðun gerð að sérstakri stjórnardeild (stofnun) undir fjármálaráðherra. Halldór V. Sigurðsson skipaður ríkisendurskoðandi.

 • 1987

  Sérstök lög sett um Ríkisendurskoðun og stofnunin færð undir Alþingi til að tryggja sjálfstæði hennar og efla eftirlit löggjafans með framkvæmdarvaldinu. Skoðunarheimildir rýmkaðar og stofnuninni veitt heimild til stjórnsýsluendurskoðunar.

 • 1992

  Sigurður Þórðarson tekur við af Halldóri V. Sigurðssyni sem ríkisendurskoðandi.

 • 1995

  Embætti yfirskoðunarmanna ríkisreiknings lögð niður.

 • 1997

  Ný lög sett um Ríkisendurskoðun. Skoðunarheimildir rýmkaðar og stofnunin fær heimild til að gera úttektir á framkvæmd laga og reglna um umhverfismál (umhverfisendurskoðun).

 • 2008

  Sveinn Arason tekur við af Sigurði Þórðarsyni sem ríkisendurskoðandi.

 • 2016

  Heildarendurskoðun laga um Ríkisendurskoðun með lögum nr. 46/2016 um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreiknings. Í lögunum er ákvæði um kosningu ríkisendurskoðanda af Alþingi og setutími hans takmarkaður við tólf ár. Verkefni ríkisendurskoðanda eru nánar skilgreind. Málsmeðferðarreglur eru settar og aðgangur að gögnum Ríkisendurskoðunar skýrðar.

 • 2018

  Skúli Eggert Þórðarson tekur við af Sveini Arasyni sem ríkisendurskoðandi.

 • 2021

  Ríkisendurskoðun opnar starfsstöð á Akureyri