Fréttir og tilkynningar

14.06.2024

Fyrirkomulag byggðakvóta er úr sér gengið

Mynd með frétt

Gera þarf veigamiklar breytingar á úthlutunarkerfi almenns byggðakvóta eigi hann að vera starfræktur áfram. Um áratuga gamalt kerfi er að ræða sem hefur ekki þróast í takti við samfélagslegar...

07.06.2024

Styrkja þarf árangursmat og fjármögnun 

Mynd með frétt

Auka þarf vægi og sýnileika þjónustutengdrar fjármögnunar í tengslum við fjármögnun Landspítala og tryggja að nægt fjármagn sé til staðar til að fjármagna þá...

22.05.2024

Eftirlit með innheimtu ofanflóðagjalds skortir

Mynd með frétt

Árin 2013−2023 námu innheimtar tekjur af ofanflóðagjaldi 29,7 ma. kr. Þar af runnu 17,7 ma. kr. til Ofanflóðasjóðs í formi fjárheimilda og fjárveitinga. Til þessa hefur einungis tekist að ljúka...

20.03.2024

Stefnu- og forystuleysi þrátt fyrir vaxandi ópíóíðavanda

Mynd með frétt

Stefnu- og forystuleysi ríkir í málefnum er varða ópíóíðafíkn og fíknivanda almennt. Þannig hefur ekkert ráðuneyti skýra forystu í málaflokknum. Ótvírætt...

14.03.2024

Ekki forsendur til heildstæðrar stjórnsýsluúttektar

Mynd með frétt

Ríkisendurskoðun telur ekki forsendur fyrir heildstæðri stjórnsýsluúttekt á framkvæmd og eftirliti með lögum nr. 98/2019 um póstþjónustu, sbr. beiðni Alþingis í nóvember 2023....

05.03.2024

Skil á ársreikningum kirkjugarða óviðunandi

Mynd með frétt

Ríkisendurskoðun hefur nú birt útdrátt úr ársreikningum kirkjugarða fyrir rekstrarárið 2022. Ríkisendurskoðun hefur eftirlit með ársreikningum kirkjugarða sbr. 2. mgr. 37. gr. laga nr. 36/1993 um...

19.02.2024

Fyrirmyndarstofnun ársins

Mynd með frétt

Fimmta árið í röð er Ríkisendurskoðun kjörin fyrirmyndarstofnun í árlegri könnun Sameykis stéttarfélags á stofnun ársins.

Ríkisendurskoðun varð í 5. sæti...

25.01.2024

Ársreikningar stjórnmálasamtaka

Mynd með frétt

Samkvæmt 9. gr. laga nr. 162/2006, um starfsemi stjórnmálasamtaka, ber stjórnmálasamtökum að skila ársreikningi fyrir 1. nóvember ár hvert til ríkisendurskoðanda og skal hann, eins fljótt og unnt er,...

22.12.2023

Enn ríkir ófremdarástand í skilum ársreikninga sjóða og sjálfseignarstofnana

Mynd með frétt

Ríkisendurskoðun hefur nú birt útdrátt úr ársreikningum sjálfseignarstofnana og sjóða sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.

Alls bar 684 sjóðum og stofnunum að skila ársreikningi...

15.12.2023

Eftirfylgni með skýrslum frá árinu 2020

Mynd með frétt

Ríkisendurskoðun hefur nú kynnt stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis niðurstöður eftirfylgni stjórnsýsluúttekta árið 2023. Í þeirri eftirfylgni var fylgt eftir tillögum til úrbóta...

11.12.2023

Efla þarf breytingastjórnun innan Stjórnarráðsins og bæta yfirsýn

Mynd með frétt

Forsætisráðuneyti og fjármála- og efnahagsráðuneyti þurfa að efla miðlæga verkstjórn og setja skýrari viðmið og verkferla innan Stjórnarráðs Íslands áður en ráðist...

04.12.2023

Ýmsu er ábótavant í fullnustumálum

Mynd með frétt

Ýmsu er ábótavant í starfsemi og starfsumhverfi Fangelsismálastofnunar. Fyrir vikið er íslenskt fullnustukerfi hvorki rekið með þeirri skilvirkni né þeim árangri sem lög gera ráð fyrir....

16.11.2023

Bæta þarf eftirlit Matvælastofnunar

Mynd með frétt

Ýmislegt í starfsemi og starfsumhverfi Matvælastofnunar má bæta til að ná fram betri árangri í eftirliti stofnunarinnar með velferð búfjár. Meðal þess er að MAST þarf að leggja aukna...

07.11.2023

Ný tegund úttekta hjá Ríkisendurskoðun

Mynd með frétt

Ríkisendurskoðun hefur ákveðið að ýta úr vör nýrri tegund úttekta, svonefndar hraðúttektir. Hraðúttektir Ríkisendurskoðunar eru upplýsandi og staðreyndamiðaðar skýrslur...

24.10.2023

Ársreikningar stjórnmálasamtaka

Mynd með frétt

Ríkisendurskoðandi vekur athygli á að stjórnmálasamtökum sem bjóða fram í kosningum til Alþingis og sveitarstjórna ber að skila ársreikningum sínum vegna ársins 2022 til Ríkisendurskoðunar...

23.10.2023

Vanmetið umfang breytinga vegna Microsoft-samnings

Mynd með frétt

Þótt samningur íslenska ríkisins við Microsoft, sem var undirritaður 1. júní 2018, hafi skilað ávinningi fyrir stofnanir og ríkið í heild var undirbúningi og innleiðingu hans verulega ábótavant....

18.09.2023

Stjórnsýslu- og fjárhagsendurskoðun á Sinfóníuhljómsveit Íslands

Mynd með frétt

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar er vakin athygli á viðvarandi veikleikum í rekstri og áætlanagerð hljómsveitarinnar sem að miklu leyti má rekja til lækkandi hlutfalls sértekna. Árin 2017‒2019...

08.09.2023

Ófremdarástand í skilum ársreikninga sjóða og stofnana

Mynd með frétt

Samkvæmt 3. gr laga nr. 19/1988, um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, ber þeim sem bera ábyrgð á sjóði eða stofnun að senda Ríkisendurskoðun ársreikning sjóðs...

04.07.2023

Sala á hlut ríkisins í Íslandsbanka - eftirfylgni

Mynd með frétt

Undanfarið ár hefur Ríkisendurskoðun kynnt þá stefnumörkun fyrir Alþingi að ráðist verði í eftirfylgni með skýrslum embættisins innan fárra mánaða frá birtingu skýrslna....

28.06.2023

Tilkynning um skýrslu Ríkisendurskoðunar um sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka

Mynd með frétt

Í kjölfar þess að Seðlabanki Íslands birti þann 26. júní 2023 samkomulag bankans við Íslandsbanka hf. um að ljúka með sátt máli vegna brota Íslandsbanka hf. við sölumeðferð...

 

Endurskoðanir
árið 2022

 

Skýrslur til Alþingis
árið 2022

%

Skil kirkjugarða 2022
(í árslok 2022)

%

Skil sjóða 2022
(í árslok 2022)