Fréttir og tilkynningar

23.03.2023

Stafræn skil ársreikninga hjá Ríkisendurskoðun

Mynd með frétt

Í dag var stafræn þjónusta fyrir ársreikningaskil kirkjugarða formlega tekin í notkun þegar Kirkjugarðar Akureyrar skiluðu ársreikningi sínum fyrir rekstrarárið 2022 með stafrænum hætti. Eru...

06.03.2023

Stjórnsýslu- og fjárhagsendurskoðun á Vegagerðinni

Mynd með frétt

Í skýrslunni Vegagerðin - Stjórnun, reikningshald og eftirlit með öryggi og gæðum framkvæmda (2023) gerir Ríkisendurskoðun grein fyrir stjórnsýsluúttekt embættisins á tilteknum þáttum...

03.03.2023

Sjónarmið Ríkisendurskoðunar í tengslum við málefni Lindarhvols

Mynd með frétt

Vegna umræðu á Alþingi og í fjölmiðlum um málefni Lindarhvols vill Ríkisendurskoðun koma á framfæri eftirfarandi sjónarmiðum og athugasemdum um greinargerð setts ríkisendurskoðanda og afstöðu...

17.02.2023

Fyrirmyndarstofnun ársins

Mynd með frétt

Fjórða árið í röð er Ríkisendurskoðun kjörin fyrirmyndarstofnun í árlegri könnun Sameykis stéttarfélags á stofnun ársins.

Ríkisendurskoðun varð í 4....

13.02.2023

Skil á ársreikningum kirkjugarða óviðunandi

Mynd með frétt

Ríkisendurskoðun hefur nú birt útdrátt úr ársreikningum kirkjugarða fyrir rekstrarárið 2021. Ríkisendurskoðun hefur haft eftirlit með ársreikningum kirkjugarða frá og með árinu...

06.02.2023

Stjórnsýsla og eftirlit með sjókvíaeldi veikburða og brotakennt

Mynd með frétt

Ríkisendurskoðun hefur lokið stjórnsýsluúttekt á stjórnsýslu sjókvíaeldis. Úttektin leiddi í ljós að umgjörð sjókvíaeldis við Íslandsstrendur hefur einkennst...

23.01.2023

Ársreikningaskil staðfestra sjóða og stofnana versna á milli ára

Mynd með frétt

Ríkisendurskoðun hefur nú birt útdrátt úr ársreikningum sjálfseignarstofnana og sjóða sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.

Alls bar 693 sjóðum og stofnunum að skila ársreikningi...

16.01.2023

Innheimtuhlutfall dómsekta óásættanlegt

Mynd með frétt

Ríkisendurskoðun hefur lokið stjórnsýsluúttekt á stöðu innheimtu dómsekta. Úttektin leiddi í ljós að lítil sem engin breyting hefur orðið á árangri innheimtu frá...

12.01.2023

Ársreikningar stjórnmálasamtaka 2021

Mynd með frétt

Samkvæmt 9. gr. laga nr. 162/2006, um starfsemi stjórnmálasamtaka, ber stjórnmálasamtökum að skila ársreikningi fyrir 1. nóvember ár hvert. Í kjölfarið skal ríkisendurskoðandi birta ársreikninga...

24.11.2022

Skýrsla Ríkisendurskoðunar stendur óhögguð

Mynd með frétt

Í kjölfar umræðu sem átt hefur sér stað undanfarna daga um skýrslu Ríkisendurskoðunar um sölu ríkisins á hlut í Íslandsbanka 22. mars vill embættið koma eftirfarandi á framfæri:...

14.11.2022

Skýrsla um sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka birt

Mynd með frétt

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka 22. mars 2022 hefur nú verið birt á vef embættisins. Áður stóð til að skýrslan yrði gerð opinber eftir...

21.10.2022

Úttekt um Innheimtustofnun sveitarfélaga kynnt

Mynd með frétt

Ríkisendurskoðun hefur lokið úttekt á Innheimtustofnun sveitarfélaga sem byggir á samningi milli embættisins og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins (nú innviðaráðuneyti) frá september...

18.10.2022

Ársreikningar stjórnmálasamtaka

Mynd með frétt

Ríkisendurskoðandi vekur athygli á að stjórnmálasamtökum sem bjóða fram í kosningum til Alþingis og sveitarstjórna ber að skila ársreikningum sínum vegna ársins 2021 til Ríkisendurskoðunar...

17.10.2022

Framlengdur frestur til að skila umsögn

Mynd með frétt

Að beiðni Bankasýslu ríkisins hefur Ríkisendurskoðun veitt umsagnaraðilum framlengdan frest til 25. október til að skila umsögn um drög að skýrslu embættisins um sölu á hlut ríkisins í...

13.10.2022

Drög að skýrslu um Íslandsbanka í umsagnarferli

Mynd með frétt

Ríkisendurskoðun hefur sent fjármála- og efnahagsráðuneyti, Bankasýslu ríkisins og stjórn hennar til umsagnar drög að skýrslu embættisins er ber heitið „Sala á hlut ríkisins í...

06.09.2022

Ársskýrsla Ríkisendurskoðunar 2021

Mynd með frétt

Í ársskýrslu Ríkisendurskoðunar fyrir árið 2021 er m.a. fjallað um þær fjölmörgu áskoranir sem embættið tekst á við í daglegum störfum sínum, hvort sem horft er til stjórnsýsluúttekta...

01.09.2022

Tilkynning um úttekt á eftirliti með velferð dýra

Mynd með frétt

Ríkisendurskoðun hefur ákveðið að hefja frumkvæðisúttekt á eftirliti Matvælastofnunar með velferð dýra skv. lögum nr. 55/2013.

Áætlun um afmörkun og framkvæmd úttektarinnar...

29.08.2022

Úttekt um Úrvinnslusjóð kynnt

Mynd með frétt

Ríkisendurskoðun hefur lokið úttekt á starfsemi Úrvinnslusjóðs sem byggði á beiðni Alþingis frá 31. maí 2021. Fulltrúar embættisins kynntu niðurstöður úttektarinnar á...

24.08.2022

Úttekt um Samkeppniseftirlitið kynnt

Mynd með frétt

Ríkisendurskoðun hefur lokið úttekt á starfsemi Samkeppniseftirlitsins sem byggði á beiðni Alþingis frá 19. maí 2021. Fulltrúar embættisins kynntu niðurstöður úttektarinnar á fundi...

18.08.2022

Aðeins 30% sjóða og stofnana skiluðu ársreikningi á réttum tíma

Mynd með frétt

Samkvæmt 3. gr laga nr. 19/1988, um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, ber þeim sem bera ábyrgð á sjóði eða stofnun að senda Ríkisendurskoðun ársreikning sjóðs...

 

Endurskoðanir
árið 2022

 

Skýrslur til Alþingis
árið 2022

%

Skil kirkjugarða 2022
(í árslok 2022)

%

Skil sjóða 2022
(í árslok 2022)