Útgefið efni

Ríkisendurskoðun miðlar niðurstöðum endurskoðunar og athugana í skýrslum sem sendar eru Alþingi og hlutaðeigandi aðilum. Auk þess efni sem varðar eftirlit embættisins með fjármálum stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og eftirlit með fjárreiðum sjálfseignarstofnana.

Dags. Heiti Flokkur Málefni
18.09.2023 Sinfóníuhljómsveit Íslands, stjórnsýslu- og fjárhagsendurskoðun Skýrsla til Alþingis 18
05.06.2023 Eftirlit Fiskistofu - eftirfylgniskýrsla Skýrsla til Alþingis 13
02.06.2023 Landbúnaðarháskóli Íslands - endurskoðunarskýrsla 2021 Endurskoðunarskýrsla 21
17.05.2023 Landspítali - niðurstöður fjárhagsendurskoðunar á bókhaldi ársins 2021 Endurskoðunarskýrsla 23
17.05.2023 Landhelgisgæsla Íslands - niðurstöður fjárhagsendurskoðunar á bókhaldi ársins 2021 Endurskoðunarskýrsla 04
08.05.2023 Skógræktin - endurskoðunarskýrsla 2021 Endurskoðunarskýrsla 17
03.05.2023 Fjárskuldbindingar ráðherra Skýrsla til Alþingis
06.03.2023 Vegagerðin - Stjórnun, reikningshald og eftirlit með öryggi og gæðum framkvæmda Skýrsla til Alþingis 11
06.03.2023 Vegagerðin - Niðurstöður fjárhagsendurskoðunar á bókhaldi ársins 2020 Endurskoðunarskýrsla 11
13.02.2023 Yfirlit úr ársreikningum kirkjugarða vegna ársins 2021 Kirkjugarðar og sóknir
09.02.2023 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu - endurskoðunarskýrsla 2021 Endurskoðunarskýrsla 09
06.02.2023 Sjókvíaeldi - lagaframkvæmd, stjórnsýsla og eftirlit Skýrsla til Alþingis 13
06.02.2023 Eftirfylgni: Íslandspóstur ohf. Skýrsla til Alþingis 11
06.02.2023 Eftirfylgni: Ríkisútvarpið ohf., rekstur og aðgreining rekstrarþátta Skýrsla til Alþingis 19
06.02.2023 Eftirfylgni: Sýslumenn, samanburður milli embætta Skýrsla til Alþingis 10
06.02.2023 Eftirfylgni: Vatnajökulsþjóðgarður Skýrsla til Alþingis 17
06.02.2023 Eftirfylgni: Endurgreiðslukerfi kvikmynda Skýrsla til Alþingis 07
24.01.2023 Hafrannsóknastofnun - endurskoðunarskýrsla 2021 Endurskoðunarskýrsla 13
23.01.2023 Útdráttur ársreikninga sjálfseignastofnana og sjóða rekstrarárið 2021 Staðfestir sjóðir og stofnanir
17.01.2023 Endurskoðun ríkisreiknings 2021 Skýrsla til Alþingis 05