Framkvæmd og eftirlit með lögum um póstþjónustu nr. 98/2019

14.03.2024

Í lok árs 2023 barst Ríkisendurskoðun beiðni frá Alþingi um úttekt á framkvæmd og eftirliti með lögum um póstþjónustu nr. 98/2019. Ríkisendurskoðandi féllst á beiðnina og að leitast yrði við að svara þeim spurningum sem fram voru settar í skýrslubeiðninni. 

Framkvæmd og eftirlit með lögum um póstþjónustu nr. 98/2019. (pdf)

Mynd með færslu

Útdráttur skýrslu

Ríkisendurskoðun aflaði upplýsinga frá innviðaráðuneyti, Byggðastofnun, Fjarskiptastofu og Íslandspósti, auk þess sem fundað var með Félagi atvinnurekenda. 

Eftir frumathugun Ríkisendurskoðunar var tekin ákvörðun um að leggja ekki í heildstæða úttekt á grundvelli beiðni Alþingis. Kannað var í kjölfarið hvort virðisauki væri í því fólginn að skoða alþjónustu í póstdreifingu með almennum hætti en niðurstaðan var sú að svo væri ekki á þessum tímapunkti. Ríkisendurskoðun tók engu að síður saman svör við þeim spurningum sem lagðar voru fram í beiðninni og er þau að finna hér á eftir. Margt af því sem spurt var um í beiðninni hefur fengið úrlausn hjá eftirlitsaðilum og er í þeim tilvikum vísað til þeirra ákvarðana. 

Ríkisendurskoðun bendir á að hlutverk embættisins er skilgreint í lögum nr. 46/2016 um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga. Þótt vissulega sé það á hendi embættisins að kanna, við mat á frammistöðu ríkisaðila, hvort starfsemi sé í samræmi við þá löggjöf sem gildir er það ekki hlutverk ríkisendurskoðanda að túlka og skýra lög við vinnslu stjórnsýsluúttekta.