Innheimtuhlutfall dómsekta óásættanlegt

Skýrsla til Alþingis

16.01.2023

Ríkisendurskoðun hefur lokið stjórnsýsluúttekt á stöðu innheimtu dómsekta. Úttektin leiddi í ljós að lítil sem engin breyting hefur orðið á árangri innheimtu frá því embættið skoðaði sama málaflokk árið 2009. Í millitíðinni skipaði dómsmálaráðherra, samkvæmt fyrirmælum í lögum, starfshóp sem ætlað var að endurskoða úrræði yfirvalda til innheimtu sekta og sakarkostnaðar í þeim tilgangi að bæta innheimtuhlutfall. Starfshópurinn skilaði skýrslu í árslok 2018 og lagði fram níu tillögur til úrbóta. Dómsmálaráðuneytið hefur ekki brugðist við með formlegum hætti og ekki liggur fyrir markviss afstaða ráðuneytisins í þessum málum. 

Álagðar dómsektir sem námu 10 m.kr. eða meira á tímabilinu 2014-18 voru að heildarfjárhæð 5.699 m.kr. Af þeim höfðu í árslok 2021 einungis 2,2% verið greiddar. Í 41% tilvika var vararefsingu beitt og skiptist það þannig að vararefsing var í formi samfélagsþjónustu í 38,7% tilvika en 2,3% í formi fangelsisvistar. Þá eru fyrningar og afskriftir dómsekta einnig verulegar en yfir tímabilið 2014-2021 hafa samtals 1.341 m.kr. verið afskrifaðar. 

Ríkisendurskoðun telur brýnt að dómsmálaráðuneyti bregðist við lágu innheimtuhlutfalli dómsekta og hvetur ráðuneytið til að flýta, eins og kostur er, efnislegri meðferð á skýrslu framangreinds starfshóps og taka afstöðu til þeirra tillagna sem þar koma fram því til mikils er að vinna að bæta innheimtuhlutfall dómssekta.

Sjá nánar skýrslu um innheimtu dómsekta
 

Mynd með frétt