Hafrannsóknastofnun - endurskoðunarskýrsla 2020

02.03.2022

Ríkisendurskoðun hefur farið yfir ákveðna liði í ársreikningi Hafrannsókna-stofnunar fyrir árið 2020. Hafrannsóknastofnun er A-hluta stofnun ríkissjóðs og er ársreikningur stofnunarinnar og annarra A-hluta stofnanna ekki áritaðir sérstaklega og því ekki gefið álit á ársreikninginn sjálfan. Endurskoðun fer fram sem hluti af endurskoðun ríkisreiknings og gefur Ríkisendurskoðandi út álit á ríkisreikning í heild sinni.

Hafrannsóknastofnun - endurskoðunarskýrsla 2020 (pdf)

Mynd með færslu

Útdráttur skýrslu

 1. Almennt um bókhaldið
  Gerð er athugasemd við að aðgangur starfsmanna að bókhaldskerfinu er í sumum tilfellum of víðtækur og stangast jafnvel á við markmið innra eftirlits um aðgreiningu starfa. Gæta verður að því að ekki séu of margir starfsmenn með of víðtækan aðgang, þegar minni aðgangur gæti dugað.
   
 2. Laun og launatengd gjöld
  Launaferillinn er óskráður. Hann þarf að setja upp, skrá og samþykkja formlega.
   
 3. Ferðaheimildir og dagpeningar
  Tryggja þarf að ferðaheimildir liggi fyrir, vegna allra ferða sem farnar eru á vegum stofnunarinnar, hvort sem þær eru farnar innanlands eða erlendis.

  Þá þarf að ganga úr skugga um, að dagafjöldi vegna dagpeninga sé rétt reiknaður og skráður.
   
 4. Annar rekstrarkostnaður
  Tryggja þarf að samþykki tveggja til þess bærra aðila liggi fyrir vegna allra útgjalda í samræmi við reglur sem stofnunin hefur sett sér.

Lykiltölur

Tekjur (m.kr.)
Gjöld