Yfirlit úr ársreikningum kirkjugarða vegna ársins 2020

23.03.2022

Ríkisendurskoðun hefur haft eftirlit með ársreikningum kirkjugarða frá og með árinu 1993, sbr. 2. mgr. 37. gr. laga nr. 36/1993 um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu og er kirkjugarðsstjórnum skylt að senda ársreikninga kirkjugarða til stofnunarinnar. Ársreikningum næstliðins árs á að skila fyrir 1. júní ár hvert.

Til að samræma sem best alla upplýsingagjöf lét Biskupsstofa, í samstarfi við Ríkisendurskoðun, gera sérstök eyðublöð fyrir ársreikninga kirkjugarða og er lögð áhersla á að þessi eyðublöð séu notuð.

Í hinum níu prófastsdæmum landsins eru 237 kirkjugarðar sem skila eiga ársreikningum til Ríkisendurskoðunar vegna rekstrarársins 2020. Í lok febrúar 2022 höfðu stofnuninni borist ársreikningar frá 181 kirkjugörðum vegna ársins 2020 sem eru ívið slakari skil en á ársreikningum fyrir árið 2019.
 

Yfirlit úr ársreikningum kirkjugarða vegna ársins 2020 (pdf)

Mynd með færslu

Lykiltölur

Skil ársreikninga vegna ársins 2020